In dit hoofdstuk vindt u alle wetenswaardigheden betreffende het Consilium Implantologicum: haar doel en haar taken, haar reglementen, alsmede haar huidge samenstelling.
Op 15 december 2000 heeft de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) het Consilium Implantologicum ingesteld.

Tot de taken van het Consilium Implantologicum behoren onder andere het ontwikkelen en bewaken van de criteria waaraan een (kandidaat-)implantoloog dient te voldoen. Hiertoe zijn drie reglementen opgesteld. De huidige reglementen zijn door de algemene ledenvergadering van de NVOI op 13 december 2016 goedgekeurd en zijn onder de titel Reglementen - editie 2016  op deze website gepubliceerd en hier te downloaden als PDF.

Het doel en de taken van het Consilium Implantologicum zijn beschreven in het Reglement Consilium Implantologicum.

Het Consilium Implantologicum bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, allen gewoon lid van de NVOI. Zij worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn aansluitend maximaal vier maal opnieuw benoembaar. De leden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

Het Consilium Implantologicum valt onder verantwoording van het bestuur van de NVOI.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het Reglement Consilium Implantologicum, dan wel het doel en de de taken van het Consilium Implantologicum, mailt u deze dan naar: consilium@nvoi.nl.

Het huidige Consilium Implantologicum bestaat uit de volgende leden: