Handige downloads ter verbetering van het online gebruik

Teneinde het gebruik van deze en andere NVOI websites, maar tevens van die van anderen te optimaliseren, adviseren wij u het gebruik van onderstaande software.

Deze software voldoet aan de wereldwijd gehanteerde standaards van de w3c.org organisatie. Tevens adviseren wij u regelmatig uw software te updaten. In beide gevallen kunt gebruik maken van onderstaande links.

Firefox webbrowser
Adobe Reader
Adobe Flash player


De NVOI communiceert groen
De NVOI wil graag bijdragen aan een duurzamer mileu. Daarom gebruikt zij EU Ecolabel goedgekeurd papier en is al het drukwerk voor haar cursussen en congressen, alsmede dat voor haar overige mailingen volledig FSC gecertificeerd.


KRT en/of KRM punten
Alle door de NVOI georganiseerde cursussen, congressen en studiedagen worden aangemeld voor registratie bij het Kwaliteits Register Tandartsen en, indien van toepassing, bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Het aantal te behalen punten voor een dergelijk door de NVOI georganiseerd evenement wordt per case gecommuniceerd in de daarvoor gebruikte media uitingen.

Teneinde deze punten op naam bijgeschreven te krijgen dienen deelnemers bij inschrijving hun BIG-nummer op te geven. Alle inschrijfformulieren van de NVOI, zowel digitaal als analoog, zijn hiertoe m.i. van juli 2011 ingericht.