Dr. Th.J.M. Hoppenreijs
mka-chirurg
​implantoloog NVOI


Theo Hoppenreijs studeerde tandheelkunde (1983) en geneeskunde (1992) in Nijmegen, heeft daar ook de specialisatie in de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie afgerond (1990) en is gepromoveerd in 1999. In 1993 is hij overgestapt van de Radboud Universiteit naar het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem.

De belangstelling voor de implantologie werd in Arnhem destijds gestimuleerd door Peter Blijdorp. De reconstructieve pre-implantologische chirurgie bij edentate en partieel edentate patiënten heeft nog steeds een prominente plaats op de afdeling. Verschillende bijzondere patiënten groepen met extreme atrofie van de kaken, schisis, oligodontie en oncologie worden interdisciplinair met het CBT behandeld.

Theo Hoppenreijs is erkend implantoloog sinds 2003 en hoofd-hals oncoloog sedert 2005 en heeft ook veel expertsie op het gebied van kaakosteotomieën en reconstructieve chirurgie. 

Hij heeft vele jaren onderwijservaring. Sedert 2000 is hij opleider in de mka-chirurgie en verzorgt ondermeer onderwijs in de pre-implantologische reconstructies en implantologie. Op verschillende gebeiden worden door hem voordrachten gegeven en wordt geparticipeerd in wetenschappelijk onderzoek.

Hij is naast mka-chirurg ook nog part-time werkzaam in het Tandheelkundig Implantologische Expertise centrum Nederland 'Arnhem Dental TIEN' samen met Jeroen Fennis en Peter Rijsemus.

Theo Hoppenreijs vervult ook binnen de KNMT en de NVMKA verschillende bestuurlijke functies. 
 

Terug naar het Consilium Implantologicum