H.R. Hoogeveen
tandarts-implantoloog NVOI

Robin Hoogeveen studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Van 1992-1995 was hij verbonden aan de afdeling poli/indicatie van het ACTA. In 2007-2008 volgde hij de Masterclass Implantologie aan het ACTA. Vervolgens startte hij in 2013 met de drie jarige postacademische opleiding Orale Implantologie en Prothetiek aan het ACTA. In 2015 werd hij erkend als implantoloog door de NVOI.
 
Robin is eigenaar van Tandheelkundig Centrum Wassenaar: een algemene praktijk en een verwijspraktijk voor endodontologie, implantologie en uitgebreide prothetiek. Daarnaast is hij docent bij de postacademische opleiding Orale Implantologie en Prothetiek aan het ACTA. Naast zijn passie voor de implantologie heeft Robin speciale belangstelling voor de esthetische en reconstructieve tandheelkunde.


Terug naar het Consilium Implantologicum