F.S. Andriessen
implantoloog NVOI

Frank Andriessen studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Na 3 jaar werkzaam te zijn geweest in een algemene tandartspraktijk begon hij in 2009 met de drie jarige postacademische opleiding Orale Implantologie en Prothetiek aan het ACTA. In 2012 werd hij erkend als implantoloog door de NVOI.

Frank is de eigenaar van het Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier in Rotterdam: een verwijspraktijk voor endodontologie, implantologie en prothetiek.

Daarnaast is hij docent en cursusleider van de Masterclass Implantologie op het ACTA.

Naast zijn passie voor implantologie heeft Frank speciale belangstelling voor de digitalisering in de tandheelkunde.
 

Terug naar het Consilium Implantologicum