Dr. D.A.W. Oortgiesen
parodontoloog NVvP
implantoloog NVOI


Daniel is in 2002 afgestudeerd als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens de studie had hij al een bijzondere interesse voor de parodontologie, dit werd alleen maar meer tijdens het volgen van het keuzeblok o.l.v. J. Smeekens. Na een jaar werken in de algemene praktijk is hij in 2003 begonnen met de Master of Science opleiding in de parodontologie, waarin ook de implantologie aan bod komt. Tijdens de opleiding is hij altijd in de algemene praktijk blijven werken. In 2006 werd de opleiding succesvol afgesloten. Sindsdien heeft hij altijd gewerkt in verwijspraktijken voor parodontologie e/o implantologie.

Naast deze werkzaamheden heeft hij onderzoek gedaan (o.l.v. Prof. dr. J. Jansen en Prof. dr. G. Meijer) naar tissue engineering in de parodontologie, in 2012 is hij gepromoveerd.

Sinds 2012 werkt hij in de praktijk voor parodontologie in Zwolle (implantologie en parodontologie) en is daarnaast part-time verbonden aan de Radboud Universiteit als docent voor de keuzeblok studenten van het "chirurgisch" profiel (dento-alveolaire chirurgie, implantologie en parodontologie).

De erkenningen voor parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI volgden in de afgelopen jaren.  
 

Terug naar het Consilium Implantologicum