Dr. W.M.M. Fennis
tandarts
maxillofaciale prothetiek NVGPT

Willem Fennis is in 1996 als tandarts afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft sindsdien als waarnemend tandarts in diverse praktijken gewerkt. Van 1997 tot 2009 was hij verbonden aan de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc, zowel aan de vakgroep Orale Functieleer (onderwijspraktijk) als het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (aandachtsgebieden implantologische en adhesieve prothetiek).

Hij is in 2005 gepromoveerd op een onderzoek naar knobbelvervangende adhesieve restauraties (promotor: Prof. dr. N.H.J. Creugers, co-promotoren: Dr. C.M. Kreulen en Prof. dr. ir. N.N.J. Verdonschot). In 2006 is hij erkend als tandarts-maxillofaciale prothetiek (NVGPT). Sinds 2009 is hij coördinator van de zorglijn Maxillofaciale Prothetiek van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie & Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht.
 

Terug naar het Consilium Implantologicum