In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van alle reglementen met betrekking tot de aanvraag, de visitatie en de erkenning als implantoloog NVOI.
Het Consilium Implantologicum heeft drie reglementen opgesteld:

  I   Reglement Consilium Implantologicum
 II   Reglement Implantoloog
III   Reglement Visitatie

In het Reglement Consilium Implantologicum vindt u onder andere het doel en de taken van het Consilium Implantologicum.

In het Reglement Implantoloog vindt u onder andere de taken van een implantoloog NVOI en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om erkenning te verkrijgen en te behouden.

In het Reglement Visitatie tenslotte is het doel van de visitatie beschreven en worden de taken van een visitatieteam benoemd.

Download hier het complete overzicht Reglementen - editie 2016 als PDF.